Koszty rejestracji firmy

Koszt rejestracji firmy jest bardzo różny w zależności od tego, jakie przedsiębiorstwo się tworzy. Temat ten jest bardzo ważny dla przedsiębiorców, gdyż koszty w działalności mają bardzo duży wpływ na wypracowywany zysk, zwłaszcza na początku. Stąd też tak ważne, aby jak najbardziej móc je zmniejszyć.

Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wybrać różne formy. Są to między innymi spółki, cieszące się największą popularnością, ale także jednoosobowe przedsiębiorstwo czy spółdzielnia, które są już rzadziej spotykane. Koszty rejestracji poszczególnych tych form kształtują się różnie. Aby lepiej przybliżyć ten temat, warto posłużyć się przykładem, jakim będzie spółka z o.o. Wydatki jakie ponosi się z założeniem takiej firmy dotyczą między innymi utworzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz dokonania rejestracji w KRS.

Chociaż ogólny koszt utworzenia spółki z o.o. jest stosunkowo niski, istnieją również firmy których rejestracja jest jeszcze bardziej kosztowna. Są mini na przykład spółka akcyjna czy komandytowa akcyjna. Głównym powodem tego jest wysoki minimalny kapitał początkowy, kształtujący się na poziomie od 50 000 do 100 000 złotych.