Koszty zakładania spółek komandytowych

Założenie spółki komandytowej nieodłącznie wiąże się z kosztami, których nie sposób uniknąć. Tymi najbardziej podstawowymi opłatami są:

 • opłata sądowa (100 zł)
 • koszty związane z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł)
 • opłaty notarialne
 • podatek od czynności cywilnoprawnych

Dwie ostatnie z wymienionych wyżej opłat uzależnione są od wartości wkładów, wnoszonych przez wspólników. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartość wkładów.

Stawki taksy notarialnej:

 • do 3.000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

Podane ceny stanowią maksymalne stawki taksy notarialnej, Ich wysokość zależna jest od indywidualnej umowy z notariuszem. Warto pamiętać, że należy się jeszcze liczyć z wydatkiem rzędu 100-200 zł, związanym z wypisem aktów notarialnych umowy spółki. Podane kwoty nie uwzględniają podatku VAT! Nasi eksperci udzielą Ci więcej szczegółowych informacji, zadzwoń.