Koszty zakupu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Koszty zakupu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależne są od wielu czynników. Przede wszystkim warunkuje je jej staż. Spółki nowe z zupełnie czystą historią są najtańsze. Ich zakup zapewnia pełne bezpieczeństwo, jednak podmioty te są pozbawione wielu udogodnień oferowanych przez spółki stażowe.

Jednostki z określonym czasem istnienia na rynku przede wszystkim zyskują o wiele większe zdolności kredytowe i leasingowe. Istnieje także duże większe prawdopodobieństwo, że podmiot ten otrzyma dotacje unijne, dofinansowania oraz innego rodzaju zapomogi. Przede wszystkim budzi on jednak zaufanie w oczach potencjalnych klientów.

Istnieją dwie odmiany spółek stażowych:
-nowe, z czystą historią gospodarczą,
-takie, w ramach których była prowadzona już inna działalność.
Drugi wariant daje możliwość uzyskania sporego zysku w bardzo niedługim okresie czasu, jednak wiążę się także ze sporym zagrożeniem spowodowanym wcześniejszymi decyzjami ex-właściciela.
Decydując się na zakup spółek z określonym stażem konieczne jest sprawdzenie braku zadłużenia danego podmiotu.

Koszty zakupu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warunkowane są także przez pakiet, w który są wyposażone, to znaczy czy posiadają wszystkie niezbędne numery, konto bankowe, kapitał zakładowy i tak dalej.