Koszty założenia spółki z o.o. w Polsce

Koszty założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są tematem, którym interesują się nie tylko polscy przedsiębiorcy, ale również osoby z zagranicy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi bardzo dobrą formę prowadzenia interesu. Pozwala bezpiecznie działać na rynku, gdyż w razie problemów finansowych przedsiębiorstwa, za jego długi właściciele odpowiadają tylko do wysokości posiadanych udziałów.

Koszty utworzenia takiego przedsiębiorstwa w Polsce zawierają dwie najważniejsze opłaty czyli taksę notarialną oraz opłatę za wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym I Gospodarczym. Pierwsza poważna opłata związana zakładaniem tej spółki to taksa notarialna, opłacana u notariusza podczas spisywania umowy w formie aktu notarialnego. Jej wysokość zależna jest od wniesionego kapitału zakładowego.

Kolejnym kosztem jest opłata za wpis do KRS i ogłoszenie w MSiG. Dla wszystkich spółek rejestrowanych w trybie tradycyjnym jest taka sama. Natomiast spółki, które są zakładane przez Internet (w tym spółka z o.o.) mają znacznie niższą opłatę za wpis do KRS.