Koszty związane z rejestracją sp z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednym z powodów jej wyboru są stosunkowo niskie koszty jej założenia. Decydujący wpływ na to ma niski wymagany kapitał początkowy. Kodeks spółek handlowy jasno podaje wysokość kapitału zakładowego. Wydatkami związanymi z założeniem spółki z o.o. jest opłata u notariusza wynikająca z obowiązku spisania umowy spółki w formie aktu notarialnego. Jest to taksa notarialna, której wysokość zależy od wniesionego kapitału początkowego.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy wziąć pod uwagę inne wydatki. Są nimi m.in.. podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty sądowe za wpis do Rejestru Przedsiębiorców i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz inne wydatki ponoszone przez wszystkie firmy np. opłata za nadanie NIP.

Biorąc pod uwagę koszty założenia innych form działalności gospodarczej np. spółki komandytowo-akcyjnej, spółka z o.o. jest tania, a oprócz tego ma wiele zalet dla których warto ją wybrać. Jeżeli chcesz zoptymalizować koszty rejestracji spółki to skontaktuj się z nami. Nasi eksperci udzielą Ci profesjonalnej pomocy w zakresie zakładania firmy.