Księgowość spółki komandytowej

Spółka komandytowa to jedna ze spółek wchodzących w kategorię spółek osobowych, które mogą prowadzić księgowość w formie Księgi Przychodów i Rozchodów. Jednak spółka komandytowa stanowi w pewnym sensie wyjątek od tej reguły.

W 2014 na mocy nowelizacji ustawy o rachunkowości, spółki komandytowe uzyskały możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, która uwarunkowana jest kilkoma czynnikami:
– aktywa trwałe i obrotowe nie przekraczają 1 500 000 zł
– przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 3 000 000 zł
– średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób.

By prowadzić księgowość uproszczoną, przedsiębiorstwo musi spełniać co najmniej 2 z wyżej wymienionych warunków.

Uproszczona księgowość składa się z karty podatkowej, ryczałtu oraz księgi przychodów i rozchodów. Z całą pewnością zmiany wprowadzone w ustawie, wprowadzają wiele udogodnień dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki komandytowej.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i przekonaj się, że księgowość spółki komandytowej nie jest skomplikowana, a Ty nie masz się czego obawiać.