Kupię spółkę kapitałową

Spółka kapitałowa stanowi szczególny rodzaj spółek, gdyż najbardziej istotny jest w niej majątek przedsiębiorstwa (kapitał). Spółka kapitałowa w odróżnieniu od spółki osobowej posiada:

  • osobowość prawną,
  • zmienny kapitał,
  • skład osobowy,
  • wyodrębniony majątek spółki od majątku wspólników/akcjonariuszy.

Dodatkowo warto zaznaczyć, ze to spółka ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania, nie wspólnicy.

Spółki kapitałowe podzielić możemy na :

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne.

Oba rodzaje spółki muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą dokonania tego wpisu, przedsiębiorstwo nabywa osobowość prawną i zobligowane jest do przestrzegania przepisów prawa handlowego. Nowo powstała jednostka gospodarcza może od tej pory samodzielnie i we własnym imieniu zaciągać zobowiązania (za które odpowiada własnym majątkiem). pozywać i również być pozywana oraz nabywać różnorakie prawa.

Zakup spółki kapitałowej to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż dzięki tej czynności nie istnieje już konieczność rejestracji spółki. Nie da się ukryć, że proces rejestracyjny jest stosunkowo dość skomplikowany i czasochłonny. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty: zakup spółki kapitałowej.