Kupię spółkę z o.o. zarejestrowaną w 2015

Przeglądając strony w Internecie, można natknąć się na wiele ofert, zarówno sprzedaży gotowych już spółek z oo. jak i ich kupna. Pierwsza myśl potencjalnego klienta to:”kupię spółkę z o.o. zarejestrowaną w 2015”. Jednak taka osoba powinna przed zakupem dokładniej dowiedzieć się, co posiada taka spółka.

Nie da się ukryć, że kupno gotowej spółki daje wiele możliwości. Najważniejszą z nich jest krótki czas, w jakim można podjąć działalności gospodarczej na rynku (nawet po 3 dniach).
Czym jest gotowa spółka?
Podmiotem, który nigdy nie podjął czynnej działalności na rynku, nie był stroną żadnych transakcji gospodarczych.
W pełni ukształtowanym podmiotem prawnym, posiadającym wszystkie dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, VAT, VAT UE).
Spółką nie wykazującą na swoim koncie żadnych zadłużeń finansowych, dla bezpieczeństwa Klientów potwierdzone jest to notarialnie.

”Kupię spółkę z o.o. zarejestrowaną w 2015”- warto zwrócić uwagę na słowo “zarejestrowaną”, bowiem tylko taka spółka, może podjąć działalność. Przed kupnem trzeba dokładnie sprawdzić w umowie, czy spółka jest zgłoszona do KRS i posiada wymienione wyżej dokumenty rejestrowe, w innym przypadku czas oczekiwania znacznie się wydłuży.