Kupno udziałów w spółce

Przedmiotem obrotu zostać mogą także udziały w spółce. Umowa spółki reguluje zakres swobody rozporządzanie udziałami. Określa ona także praktycznie wszystkie zasady funkcjonowania spółki.

Ważne jest,by podmiot chcący dokonać zakupu udziałów w spółce, zaznajomił się z postanowieniami umowy oraz informacjami takimi jak:
– kondycja finansowa firmy;
– zobowiązania spółki, którymi jest ona obciążona;
– poprawność prowadzonej dokumentacji księgowej;
– zasady obowiązujące w spółce, np. regulacji podziału zysku, czy zasad podczas głosowania na zgromadzeniu wspólników;

Zanim zostanie podpisana umowa kupna-sprzedaży udziałów, zalecamy zapoznać się z informacją, czy zbycie udziałów nie wymaga wcześniejszej zgody któregoś z organów spółki (zgromadzenia wspólników, zarządu).

Kupno udziałów to poważna decyzja. Nie powinna być podejmowana ona pochopnie, dlatego zachęcamy do kontaktu z ekspertami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania związane z tym właśnie tematem. Doradzimy, polecimy i pomożemy zarówno przy zakupie udziałów, jak i przy aktualizacji koniecznych danych.