Likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej ma na celu doprowadzić jej sytuację majątkową, tak aby możliwe było pokrycie jej zadłużeń, a także regulacja kosztów likwidacyjnych.

Do zdarzeń, które są bezpośrednią przyczyną rozwiązania spółki należą między innymi:

-powody zawarte w umowie spółki,
-uchwała wspólników (koniecznie jednomyślna),
-upadłość spółki,
-śmierć wspólnika,
-wypowiedzenie umowy spółki przez jednego ze wspólników,
-prawomocne orzeczenie sądu.

Likwidatorami spółki mogą być wszyscy, to znaczy każdy ze wspólników, ale również osoby spoza ich grona.
Likwidacja spółki komandytowej ma ogromny wpływ na sytuację danego podmiotu, a także wiele stosunków wewnętrznych i zewnętrznych. Między innymi doprowadza ona do wyłączenia zakazu konkurencji wobec innych jednostek.

Podczas likwidacji z majątku spółki spłacane są przede wszystkim jej zobowiązania.

Resztę majątku (jeżeli taki zostanie) dzieli się pomiędzy wspólników zgodnie z przepisami zawartymi na umowie spółki. Jeżeli umowa nie zawiera określonych reguł wówczas spłaca się ich udziały, oraz równomiernie rozdziela się nadwyżkę.