Minimalny kapitał prostej spółki akcyjnej

Do tej pory zakładając spółkę musieliśmy zgromadzić kapitał zakładowy. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wysokość kapitału wynosi od 5 000 zł, a w spółce akcyjnej to 100 000 zł. Są to jednak wartości, których nie można traktować jako gwarancję wypłacalności spółki. Należy bowiem odróżnić wysokość kapitału zakładowego od realnego majątku jaki posiada spółka.

W obecnym obrocie gospodarczym zdarzają się przypadki, że mimo wysokiego kapitału zakładowego spółka na rachunku bankowym ma “0 złoty” lub przy minimalnym kapitale osiąga bardzo wysokie wyniki finansowe. Tym samym posiadanie kapitału zakładowego na wysokim poziomie nie zapewnia większej ochrony wierzycielom.

Prosta spółka akcyjna minimalny kapitał akcyjny będzie miała ukształtowany w wysokości 1 złotego. W PSA kapitał akcyjny ma odzwierciedlać wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje. Ponadto kapitał jest elastyczny, a jego wartość nie zostanie ujawniona w umowie spółki, a jedynie w rejestrze.