Mniejsza stawka CIT 2019

2019 roku zapowiada kolejną zmianę dla osób prawnych. Przewidziana została bowiem obniżona stawka podatku CIT. Aktualnie stawka prewencyjna wynosi 15%. Wprowadzone zmiany mają obniżyć stawkę tego podatku do 9%.

Z mniejszej stawki CIT będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychody za poprzedni oraz bieżący nie przekroczą równowartości 1 200 000 euro. Nowelizacja ustawy z podatników tych wykluczyła pewne jednostki, które od nadchodzącego roku będą musiały rozliczać się na podstawie stawki pełnej w wysokości 19%.

Do podatników wyłączonych ze stawki prewencyjnej należą:
– podatkowe grupy kapitałowe,
– spółki dzielone,
– podatnicy wnoszący wkład w formie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku jeżeli ich wartość jest wyższa niż 1000 euro.

Jeżeli nie wiesz jak wprowadzone zmiany wpłyną na działalność Twojej firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią szczegóły nowelizacji oraz odpowiedzą na wszelkie pytania z tego zakresu.