Na czym polega rejestracja spółki z o.o.?

Wiele osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej decyduje się na wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to bardzo dobra decyzja. Ograniczona odpowiedzialność wspólników pozwala mniej ryzykownie prowadzić firmę, a niski kapitał początkowy wpływa na to że, koszty jej założenia są stosunkowo niewielkie.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na złożeniu we właściwym dla jej siedziby sądzie rejestrowym wniosku o wpis wraz z wymaganymi załącznikami. Również należy dokonać opłat sądowych za wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednak zanim przystąpi się do rejestracji w KRS należy sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego oraz zebrać wymagany kapitał początkowy. Istnieje możliwość rejestracji spółki z o.o. za pośrednictwem Internetu. W tym celu trzeba zarejestrować się w specjalnie przygotowanym systemie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i za jego pośrednictwem dokonać tej procedury.

Proces założenia spółki może wydawać się prosty. Jednak skompletowanie dokumentów, ich poprawne sporządzenie oraz złożenie jest trudne oraz czasochłonne. W związku z tym warto zdecydować się na rozwiązania, które ułatwią rozpoczęcie działalności gospodarczej, takie jak zakup spółki lub zlecenie jej założenia naszej firmie.