Numer NIP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podczas zakładania spółki z o.o. otrzymuje ona wiele numerów identyfikacyjnych, które nie tylko umożliwiają prowadzenie działalności i zawieranie operacji gospodarczych, ale także stanowią jej najważniejsze dane.

Numer NIP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z nich. Jego nadanie wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Nadawaniem go podmiotom gospodarczym zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja podatkowa, o czym świadczy sama jego nazwa – NIP – numer identyfikacji podatkowej. Chociaż początkowo był nadawany wszystkich, to od września 2001 roku obowiązkowi posługiwania się nim podlegają podmioty gospodarcze. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą posługiwać się numerem PESEL.

Każdy numer NIP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i innego przedsiębiorstwa składa się z dziesięciu cyfr. Jest tworzony jest w oparciu o zasadę że, pierwsze trzy cyfry oznaczają kod Urzędu Skarbowego, natomiast ostatnia cyfra tworzona jest według odpowiedniego algorytmu.