Numery rejestrowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładanie i rejestracja spółki z o. o. wiąże się z uzyskaniem kilku bardzo ważnych numer. Numery rejestrowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to:

NIP – czyli dziesięciocyfrowy kod służący do identyfikacji podatkowej podmiotu gospodarczego. Nadaje go każdemu przedsiębiorstwo Naczelnik Urzędu Skarbowego. W Polsce obowiązuje już od 1996 roku, jednak dopiero 2001 przestał obejmować osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Od tego czasu obowiązkowi temu podlegają tylko przedsiębiorcy.

REGON to kolejny numer identyfikacyjny jednostki gospodarczej składający się z dziewięciu lub czternastu cyfr (w zależności od liczby siedzib spółki). Jego celem jest ewidencja przedsiębiorcy w Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej. Nadawany jest przez Urząd Statystyczny.

Numery rejestrowe spółki ograniczoną odpowiedzialnością uzupełnia nadany jej podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym, numer KRS. Jego celem jest identyfikowanie podmiotów podlegających ewidencji w tym rejestrze. Ponieważ spółka ta podlega obowiązkowi rejestracji w KRS, otrzymuje również ten numer.