Obniżenie podatku CIT

Od 1 stycznia 2017 roku tzw. małych podatników obowiązuje obniżona stawka podatku CIT w wysokości 15%. Do grona tych jednostek należą przedsiębiorstwa, w których wartość przychodów ze sprzedaży, a także kwota należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Obniżenie podatku CIT z 19% do 15% ma na celu wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw oraz zachęcenie przedsiębiorców do zakładania nowych firm.

Możliwość skorzystania z niższej stawki została ograniczona do wąskiej grupy przedsiębiorców, którzy spełniają określone w ustawie warunki. Skorzystać z niej nie będą mogły podmioty, które powstały w wyniku określonych działań restrukturyzacyjnych.

Chcesz zarejestrować spółkę? Zrób to z naszą pomocą – oferujemy kompleksową i fachową pomoc podczas zakładania spółki. Pomożemy na każdym etapie rejestracji oraz przygotujemy odpowiednie dokumenty. Szczegóły naszej oferty można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy osoby z całej Polski.