Obniżona stawka CIT

Nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych obowiązują od 1 stycznia tego roku. Stawka CIT została obniżona z 19% na 15% jednak tylko dla ograniczonego przepisami grona przedsiębiorców.

Z niższej stawki podatku dochodowego będą mogły skorzystać firmy, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem dochodowym) nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro czyli tzw. mali podatnicy. Z preferencyjnej stawki podatku będą mogły skorzystać także nowe przedsiębiorstwa jednak z pewnymi ograniczeniami. Wprowadzone zostały przepisy, które określają jaki nowy podmiot może korzystać z obniżonej stawki.

Rząd poprzez wprowadzenie niższej stawki podatku dochodowego od osób prawnych chce wspierać rozwój mniejszych przedsiębiorstw oraz zachęcić przedsiębiorców do zakładania nowych firm.

Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy? Oferujemy profesjonalną pomoc na każdym etapie rejestracji spółki. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.