Obniżona wysokość stawki podatku CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody, czyli przychody przedsiębiorstwa pomniejszone o koszty ich uzyskania. Stawka podatku wynosiła dla każdego podatnika 19% jednak od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku CIT. Wprowadzona została niższa stawka podatku od osób prawnych w wysokości 15%. Korzystać z niej mogą tzw. mali podatnicy, u których przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Zmiany mają pozytywnie wpłynąć na rozwój mniejszych firm, dla których wysokie podatki były sporym utrudnieniem. Z obniżonej wysokości podatku CIT mogą również korzystać przedsiębiorstwa nowopowstałe jednak z pewnymi ograniczeniami. W życie weszły również przepisy, w których dokładanie zawarte jest jakie nowe przedsiębiorstwa nie mogą korzystać z niżej stawki podatku.

Zarejestruj spółkę z naszą pomocą i ciesz się jej prowadzeniem!