Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Jedną z najchętniej wybieranych form działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ten właśnie rodzaj spółki, głównie ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników.

Warto mieć na uwadze, że spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych. Oznacza to, że spółka posiada odrębny majątek (kapitał), którym odpowiada za swoje zobowiązania. Wcześniej zostało wspomniane o ograniczonej odpowiedzialności wspólników, która ogranicza się tylko do wysokości wniesionego kapitału zakładowego.

Kto może zostać wspólnikiem?
Wspólnikiem sp. z o.o. może zostać zarówno osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, posiadająca podmiotowość prawną (”ułomne osoby prawne”). Do ułomnych osób prawnych zaliczyć możemy spółki: handlowe, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. stanowi dla Ciebie ciągle nie jasną kwestię? Nie przejmuj się i skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy wszystko spokojnie Ci wyjaśnią.