Oferta rejestracji spółki z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. komandytowa to spółka komandytowa, w której jednym ze wspólników jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komandytariuszem spółki może być z kolei osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne spółki jawne bądź komandytowe.

Podstawową zaletą spółki z o.o. komandytowej jest ograniczona odpowiedzialność osób fizycznych. Komandytariusz za zobowiązania spółki odpowiada bowiem wyłącznie do wysokości kwoty komandytowej. Komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z czym to ona odpowiada za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Rejestracja spółki z o.o. komandytowej może sprawiać trudności przedsiębiorcom w związku z czym jej przeprowadzenie warto powierzyć specjalistom, którzy dopełnią za nas wszelkie formalności i przekażą nam podmiot w pełni przygotowany, aby poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą.

Nasza firma oferuje rejestrację spółek, w tym spółki z o.o. komandytowej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią wszelkie szczegóły!