Ominięcie opłat w ZUS spółka z o.o.

Do zasadniczych zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do których należą:
– ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki do wysokości wkładów wniesionych na rzecz kapitału zakładowego,
– stosunkowo prosta procedura założenia podmiotu dzięki możliwości skorzystania z ministerialnego systemu do rejestracji online, dzięki któremu ogranicza się formalności i umowę sporządza się na podstawie wzorca,
– stosunkowo niski kapitał zakładowy w wysokości 5 tysięcy złotych,

doliczyć trzeba jeszcze jedną – możliwość ominięcia konieczności odprowadzania składek na ZUS.

Wystarczy zarejestrować podmiot właśnie w formie spółki z o.o., który będzie posiadał co najmniej dwóch właścicieli, o niekoniecznie równych udziałach (wystarczy podzielić udziały w stosunku 1% – 99%), aby zostać zwolnionym z obowiązku płacenia składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to prosta czynność, nie wymagająca żadnych dodatkowych formalności, niewiążąca się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a pozwalająca zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie.