Opłata notarialna spółki z o.o.

Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje poprzez sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. To właśnie ten dokument reguluje działalność tworzonego przedsiębiorstwa, gdyż określa jego nazwę, siedzibę, rodzaj prowadzonej działalności, wspólników, zasady podziału zysków itp.

Ten etap zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nie tylko ważny, lecz także bardzo kosztownym. Wiąże się z obowiązkiem opłacenia taksy notarialnej czyli opłaty za sporządzenie tej umowy w wymaganej prawem formie. Wysokość tego kosztu zależna jest od wnoszonego kapitału początkowego. Im jest on wyższy tym wyższa staje się opłata. Dlatego ma to duży wpływ na kształtowanie się kosztów zakładania spółek. Jednak w przypadku spółki z ograniczoną stanowi to jej zaletę. Ponieważ zgodnie z przepisami KSH, jej minimalny kapitał początkowy jest niski w stosunku do innych podobnych przedsiębiorstw.

Każdy przedsiębiorca zakładając firmę wolałby nie ponosić żadnego wydatku. Niestety nie jest to możliwe. Jednak decydując się na założenie spółki z o.o. można znacznie zmniejszyć koszty, gdyż opłata notarialna jest bardzo niska.