Opłata za zmiany w KRS

Wpis spółki do KRS, to obowiązek każdego przedsiębiorcy, ale spokojnie, to nie jest bardzo skomplikowany proces. Jego dokonanie jest równoznaczne z nadaniem organizacji osobowości prawnej. Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, co oznacza, że prawo wglądu do informacji w nim zawartych ma każdy (chyba,że szczególne przepisy prawa zabraniają ujawniania pewnych danych).

Opłata za zmiany w KRS
Opłata ponoszona za dokonanie zmian w KRS, zależna jest od rejestru, do którego podmiot należy. Koszt 250 zł obowiązuje w momencie dokonywania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców. Natomiast koszt 150 zł dotyczy zmian w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Warto wspomnieć, ze gdy dany podmiot wpisany został do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, wtedy nie ponosi on żadnej opłaty za zmiany w KRS.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszymi specjalistami i poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.