Opłaty związane z rejestracją spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. wiąże się z ponoszeniem pewnych opłat. W większości zależą one od tego, jak wysoki został ustanowiony kapitał podstawowy w spółce. Im jest on wyższy, tym bardziej będą rosły opłaty związane z rejestracją spółki z o.o..

Pierwszym kosztem z jakim trzeba się liczyć, decydując się na założenie spółki z o.o. jest taksa notarialna. Jest to opłata ponoszona u notariusza za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Jej wysokość ustalana jest procentowo od wysokości kapitału początkowego ustanowionego w spółce (nie może być on jednak mniejszy niż 5 000 złotych).

Kolejnym kosztem związanym z utworzeniem spółki i sporządzeniem umowy w formie aktu notarialnego jest podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość także zależy od wysokości kapitału podstawowego.

To nie koniec wydatków na założenie spółki z o.o. Opłaty związane z rejestracją spółki z o.o. to także opłaty sądowe za wpisanie do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wysokość tej opłaty w przypadku tradycyjnej rejestracji to około 600 złotych, a w przypadku rejestracji online około 400 złotych.