Opodatkowanie spółki komandytowej

Do podatków jakie obowiązują właścicieli spółki komandytowej należą:
– podatek dochodowy od osób fizycznych/ryczałt
– podatek majątkowy
– podatek od towarów i usług (VAT)

Spółka komandytowa nie należy do spółek kapitałowych więc nie jest zobowiązana do płacenia podatku od osób prawnych. Dzięki temu zysk spółki nie jest podwójnie opodatkowywany. Właściciele obliczają podatek PIT na podstawie osiągniętego przez spółkę zysku. Spółka może również swoje zobowiązania obliczać nie od wielkości dochodu, lecz przychodu. Jest ona wtedy ryczałtowcem.

Kolejnym podatkiem jaki może występować w tej spółce jest podatek majątkowy. Przedsiębiorstwo posiadające na przykład nieruchomości lub samochód musi się liczyć z obowiązkiem odprowadzania z tego tytułu podatków.

Innym podatkiem występującym w spółce komandytowej jest podatek od towarów i usług (VAT). Jeżeli spółka jest vatowcem to zobowiązanie z tytułu tego podatku wylicza odejmując VAT naliczony od VAT-u należnego. Jeżeli przedsiębiorstwo nie jest vatowcem do Urzędu Skarbowego odprowadza VAT naliczony.