Organy spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową, działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną dlatego też może nabywać prawa we własnym imieniu oraz zaciągać zobowiązania.

Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, czyli nazwą. Wspólnikami w tego typu spółce mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. Cechą charakterystyczną tej spółki jest występowanie dwóch rodzajów wspólników – komandytariuszy i komplementariuszy.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, nie prowadzi on spraw spółki, nie reprezentuje jej na zewnątrz oraz posiada ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzi jej sprawy oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Należy pamiętać, że jeden podmiot nie może być równocześnie komandytariuszem i komplementariuszem.