Osobowość prawna spółki

Jeżeli planujesz prowadzić własną działalność gospodarczą, powinieneś wiedzieć czym jest osobowość prawna spółki.

Po zawarciu umowy spółki, należy zgłosić działalność w odpowiednich urzędach. Jednym z nich jest Krajowy Rejestr Sądowy. Oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku rejestracyjnego, dołączyć należy jeszcze formularze KRS.

Obowiązkowo trzeba również dostarczyć dokumenty takie jak:

  • lista wspólników (łącznie z ich adresami),
  • lista członków zarządu (nazwiska łącznie z adresami),
  • zgłoszenie podatnika ZUS,
  • zgłoszona w dwóch egzemplarzach umowa spółki,
  • formularz NIP-2,
  • oświadczenie członków zarządu, potwierdzające wniesienie kapitału zakładowego,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • Formularz RG-1 (w celu nadania numeru REGON),
  • wskazanie liczby udziałów i ich wartości nominalnej,
  • umowa potwierdzająca prawo do korzystania z lokalu, będącego siedzibą spółki.

Należy pamiętać, że wszystkie składane dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi notarialnie odpisami/wypisami. Po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, zyskuje ona osobowość prawna i może zaciągać zobowiązania, pozywać i również być pozwaną.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, w celu uzyskania większej liczby informacji odnośnie osobowości prawnej spółki.