Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych spółki

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych spółki ma przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółki, które 13 października 2019 roku były wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają czas do 13 kwietnia 2020 roku na zgłoszenie beneficjentów. Nowe podmioty mają na podanie danych siedem dni, liczonych od dnia wpisu do KRS.

Okazuje się jednak, że dokonanie zgłoszenia nie dla wszystkich będzie proste. Tymczasem za jego brak grożą spore kary pieniężne nawet do 1 mln złotych.

Dokonanie zgłoszenia beneficjenta lub beneficjentów rzeczywistych spółki musi być poprzedzone właściwą identyfikacją podmiotów podlegających zgłoszeniu. Należy podkreślić, że oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych spółki jest składane do Rejestru pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, które mogą podlegać osoby je składające.