Otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski

Zagraniczni przedsiębiorcy decydują się na otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski, aby czerpać z tego korzyści finansowe. Jeśli firma świetnie prosperuje poza terenami Polski, można stwierdzić , że i w Polsce stanie się jej dochodową częścią.

Jakie koszty musi ponieść właściciel zagranicznej działalności, jeśli uruchomi proces, jakim jest otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski.

Na pewno do kosztów trzeba będzie wliczyć opłaty sądowe:
– tutaj opłata sądowa za wniosek o rejestrację oddziału zagranicznej firmy wynosić będzie 500 zł
– opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wyniesie 100 zł

Dodatkowe koszty to takie, jak:
– poniesienie kosztów tłumaczeń pełnej dokumentacji firmy zagranicznej, która ma w swoich zamiarach otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski. Koszty te mieszczą się w przedziale 300-600 zł

Oczywiste, że koszty nie są stałe i w zależności od okoliczności mogą ulec zmianie i podwyższeniu. Trzeba być więc ostrożnym i bezbłędnym przy składaniu wniosków i przekazywaniu dokumentacji.