Otwarcie spółki z o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najlepszych form do prowadzenia działalności gospodarczej. Wybiera ją coraz więcej osób rozpoczynających prowadzenie własnego biznesu.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się od sporządzenia umowy na mocy której wspólnicy zobowiązują się do utworzenia spółki, zawierając w niej najważniejsze informacje jej dotyczące, takie jak nazwa, rodzaj działalności lub siedziba. Dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego.

Następnym etapem przed otwarciem spółki z o.o. jest zebranie kapitału początkowego, który musi mieć równowartość kwoty określonej w przepisach. Dopiero po tej czynności spółka może zostać zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje się przez złożenie wniosku o wpis wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak odpis umowy czy zaświadczenie o powołaniu zarządu. Rejestracja w KRS wiąże się także z obowiązkiem pokrycia opłat sądowych. Po dokonaniu rejestracji spółka otrzymuje osobowość prawną, która pozwoli jej na dalszą działalność.