Pisanie umowy spółki z o.o.

W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy zawrzeć umowę, która koniecznie musi mieć formę aktu notarialnego. To najważniejszy dokument w przedsiębiorstwie, określający wszelkie zasady funkcjonowania jednostki

Kodeks Spółek handlowych dokładnie określa, co musi być zawarte w umowie spółki.
1. Firma i siedziba spółki
2. Przedmiot działalności spółki
3. Wysokość kapitału zakładowego
4. Liczba i wartość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
5. Informacja, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział
6. Czas trwania spółki (w momencie, gdy jest on określony).

Poza wymienionymi wyżej elementami, wspólnicy mogą dowolnie kreować treść umowy. Warto pamiętać, że nie może to być prosty i krótki dokument, bo to od niego zależą wszelkie zasady związane z powadzeniem firmy i sprawami między wspólnikami. Formułowanie umowy to przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność, dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy i mieć pewność, że wszystkie zapisy są zgodne z prawem i nie przysporzą nam kłopotów.