Podział udziałów w spółce z o.o.

Bycie jednym ze wspólników spółki umożliwia fakt posiadania udziałów. Wiąże się to także z przejęciem uprawnień i obowiązków, które zostały zawarte i określone w umowie.

Wśród najważniejszych praw wspólnika wyróżnić można:
– prawo do kontroli dokumentów firmy;
– prawo zabierania głosu w trakcie zgromadzenia;
– branie udziału w zgromadzeniu;
– uprawnienie do części zysku osiąganego przez spółkę;
– sprawowanie nadzoru nad działalnością i funkcjonowaniem spółki;

Jednak pełnienie funkcji wspólnika wiąże się także z pewnymi obowiązkami. Zalicza się do nich:
– wnoszenie wkładów (finansowe bądź rzeczowe)
– dopłacanie w stosunku do udziałów
– niepieniężne świadczenia na rzecz spółki
– wyrównywanie wartości aportów, których brakuje

Jak zostało już z resztą wspomniane, bycie wspólnikiem spółki, wiąże się z możliwością sprzedaży udziałów. Jeżeli jesteś zainteresowany tego typu zakupem, koniecznie zapozna się z regulacjami opisanymi w umowie. Może bowiem ona zawierać różnego rodzaju ograniczenia (np. pierwszeństwo zakupu przez pozostałych wspólników). Warto pamiętać, że umowa kupna/sprzedaży powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Nasza firma zajmuje się pomocą skierowaną zarówno do kupców jak i nabywców udziałów. Jesteś przedstawicielem którejkolwiek z tych stron? Zadzwoń do nas i zapoznaj się ze szczegółami oferty oraz podejmij współpracę.