Pomoc w złożeniu oświadczenia do CRBR

Prowadzisz własną spółkę lub chcesz założyć nową jednostkę gospodarczą musisz wiedzieć, że powinieneś zgłosić beneficjenta lub beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do spółki ma przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Właściciele, którzy założyli działalność gospodarczą zanim przepisy weszły w życie tzn. przed 13 października 2019 roku mają obowiązek zgłoszenia beneficjenta do 13 kwietnia 2020 roku, natomiast przedsiębiorcy, którzy założyli podmiot po 13 października mają na tę czynność 7 dni, licząc od dnia wpisu do KRS.

Oferujemy pomoc w złożeniu oświadczenia do CRBR. Z naszą pomocą w ciągu kilku godzin będziesz miał już załatwione wszystkie formalności i nie będziesz musiał przejmować się konsekwencjami jakie grożą za niedotrzymanie terminu.