Powstanie spółki z o.o.

Powstanie spółki z o.o. poprzedzone musi zostać kilkoma bardzo istotnymi krokami. Pierwszy z nich stanowi zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Niezbędne jest również zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym celu należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek i formularze KRS. Powstanie spółki z o.o. to także konieczność zgłoszenia spółki w urzędach takich jak ZUS, Urząd Statystyczny, czy Urząd Skarbowy. Za ogłoszenie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym musimy liczyć się z poniesieniem opłaty w wysokości 500 zł.

Gotową spółką możemy nazwać w pełni ukształtowany pomiot, a więc posiadający wszelką wymaganą dokumentację i wszystkie numery (REGON, NIP, KRS), dzięki którym zdolny będzie do podjęcia aktywnej działalności rynkowej. Nie da się ukryć, że proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pochłania stosunkowo dużo czasu i jest dość skomplikowany.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci w założeniu spółki z o.o.. Poznaj szczegóły współpracy i już zaledwie po upływie kilku dni przejmij obowiązki osoby zajmującej się prowadzeniem firmy.