Pozyskiwanie VAT dla spółki z o.o. w 2017 roku

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj dla przedsiębiorców jest procesem skomplikowanych i długotrwałym. Od nowego roku osoby zakładające własne firmy w formie spółki z o.o. czekają kolejne utrudnienia. 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rejestracji spółki w rejestrze VAT.

Pozyskanie VAT dla spółki z o.o. będzie znacznie trudniejsze niż dotychczas. Dla wielu podmiotów może okazać się wręcz niemożliwe. Wprowadzona zostanie kaucja rejestracyjna, której wpłata będzie warunkiem rejestracji spółki jako podatnika VAT. Będzie ona dotyczyć przedsiębiorców, wobec których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Ryzyko to będzie stwierdzał naczelnik Urzędu Skarbowego. Także on będzie zobowiązany do ustalenia wysokości kaucji oraz jej poboru. Kaucja rejestracyjna ma mieć charakter zabezpieczający.

Poprzez wprowadzenie nowych zmian możliwa także będzie odmowa rejestracji podmiotu w rejestrze VAT – w przypadku gdy podmiotu nie można będzie zweryfikować.