Pozyskiwanie VAT dla spółki z o.o. w 2019 roku

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Podatnicy, zgodnie z prawem zobowiązani są obligatoryjnie zgłosić przedsiębiorstwo do VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej.

W celu rejestracji niezbędne jest złożenie odpowiedniego druku VAT-R do Urzędu Skarbowego. Niestety, jak w większości formalności i dokumentów tak i formularz zgłaszający podmiot gospodarczy do VAT może wydawać się dla początkujących przedsiębiorców dość skomplikowany. W związku z tym dobrym rozwiązaniem może być zarejestrowanie firmy z pomocą podmiotów zewnętrznych. Specjaliści dzięki zdobytej wiedzy mogą bezproblemowo przejść procedury rejestracji w VAT i KRS. W krótkim czasie sporządzają wszelkie wnioski i dokumenty zgłoszeniowe, które dzięki bezbłędnej treści zostaną sprawnie i pomyślnie rozpatrzone.

Zapraszamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy i powierzenia nam problematycznej i czasochłonnej formalności!