Procedura założenia spółki z oo

Procedury zakładania większości spółek nie należą do najłatwiejszych. Również założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest łatwe. Dlatego wiele osób stara się korzystać z ułatwień jakim są np. możliwość rejestracji przez Internet.

Tradycyjny proces założenia spółki z o.o. zaczyna się od spisania umowy między wspólnikami. Dokument ten określa najważniejsze założenia takie jak nazwa i siedziba firmy, rodzaj działalności gospodarczej, dane wspólników i inne. Musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, dlatego nieunikniona jest wizyta u notariusza na tym etapie.

Kolejnym etapem tego procesu jest rejestracja działalności gospodarczej. Dokonuje się jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy w tym celu udać się do właściwego sądu rejestrowego, odpowiedniego dla siedziby spółki. Składa się tam dokumenty, którymi są odpis aktu umowy, wniosek o wpis oraz inne załączniki takie jak potwierdzenie zebrania kapitału zakładowego czy decyzje o powołaniu zarządu. Należy dołączyć również potwierdzenie wcześniej dokonanej opłaty za wpis do Rejestru Przedsiębiorców i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.