Proces likwidacji spółki z o.o.

Zakończenie działalności spółki z o.o. wiążę się z obowiązkiem dopełnienia formalności, z którymi zmierzyć muszą się przedsiębiorcy. Prawo narzuca obowiązek przeprowadzenia czynności wstępnych, właściwych czynności likwidacyjnych, a także kończących likwidację.

Przyjrzyjmy się najpopularniejszej w Polsce formie prawnej, a więc spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak zapewne Państwo wiedzą, jej proces rejestracyjny jest stosunkowo prosty, ale już zakończenie jest procesem znacznie bardziej złożonym.

Likwidacja spółki z o.o. w pierwszej kolejności rozpoczyna się od podjęcia uchwały przez wspólników odnośnie jej rozwiązania. Koniecznie uchwałę tą należy umieścić w protokole ze zgromadzenia wspólników, za którego sporządzenie odpowiedzialny jest notariusz. W treści uchwały powołuje się również likwidatorów, którymi w większości przypadków są członkowie zarządu. Następnie tak przygotowany dokument należy złożyć w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały do KRS (jako załącznik do wniosku KRS Z61).

Prócz tego do formularza należy również dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG odnośnie rozwiązania spółki oraz otwarciu jej likwidacji.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszym konsultantem!