Proces założenia spółki kapitałowej

Zakładanie i rejestracja spółek kapitałowych może z pozoru wydawać się procesem zawiłym i skomplikowanym, ponieważ składa się z czynności, które będzie musiał zrealizować wnioskodawca, aby ostatecznie jego działalność otrzymała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pierwszym etapem zakładania jednostki gospodarczej jest zawarcie umowy albo podpisanie aktu założycielskiego, w przypadku gdy zakładana jest jednoosobowa działalność z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokument musi być sporządzony w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego wzorca umowy udostępnionego na portalu S24.

Po zapisaniu dokumentu wspólnicy muszą pokryć kapitał zakładowy wymagany do prawidłowego działania jednostki gospodarczej oraz powołać zarząd w drodze uchwały zgromadzenia lub decyzji poszczególnych osób, których działania i uprawnienia kierowane są w oparciu o umowę.

Jeżeli wszystkie powyższe etapy zostały spełnione, to wnioskodawcy nie pozostało nic innego, jak złożyć wniosek wraz z innymi wymaganymi załącznikami do KRS, oraz dokonanie opłat za np. ogłoszenie w MSiG.