Proces założenia spółki z o.o.

Założenie każdego rodzaju działalności wymaga poświęcenia czasu i uwagi. Nawet te prostsze formy jak jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga spełnienie kilku obowiązków.

Do najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej należy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto dowiedzieć się jak wygląda proces jej zakładania.

Spółka z o.o. jest tworzona od momentu spisania jej umowy. Dokument ten określa podstawowe informacje o spółce takie jak adres, nazwa, rodzaj działalności, wspólników. Aby był ważny musi mieć formę aktu notarialnego. W związku z tym wymogiem należy udać się do notariusza. Kiedy umowa została spisana w odpowiedniej formie, a kapitał początkowy zebrany, można przystąpić do dalszego etapu, którym jest rejestracja w KRS.

Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonuje się przez złożenie wniosku o wpis wraz z odpisem z aktu notarialnego umowy oraz dowodu potwierdzającego powołanie zarządu, zebranie kapitału, uiszczenie opłat sądowych. Do opłat sądowych jakie należy uiścić zalicza się opłatę za wpis oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.