Prosta Spółka Akcyjna rejestracja w 24h

Prosta spółka akcyjna została stworzona jako wehikuł inwestowania w działalność innowacyjną i nowe technologie, zapewniający elastyczność niezbędną dla wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i innych narzędzi teleinformatycznych na każdym etapie funkcjonowania spółki.

Głównymi zaletami PSA są:
– brak barier wejście (1 zł kapitału na start),
– szybka rejestracja elektroniczna (prosta spółka akcyjna rejestracja w 24h za pomocą formularza lub rejestracja metodą “tradycyjną”)
– uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
– duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki,
– łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
– uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
– nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),
– uproszczona likwidacja PSA.