Prosta Spółka Akcyjna startup

Prosta spółka akcyjna to nowa forma działalności gospodarczej, która została wprowadzona nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z ustawą ma ona służyć głównie startupom, czyli przedsięwzięciom realizowanych najczęściej w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej, będących na etapie poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego.

Istnieją wszelkie podstawy, by sądzić, że P.S.A. okaże się dostosowana nie gorzej, a prawdopodobnie nawet lepiej niż spółka z o.o. do prowadzenia wszelkich typów działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności wielkich rozmiarów i poddanych szczególnym regulacjom branżowym.

W prostej spółce akcyjnej będzie istniał kapitał akcyjny pochodzący z wkładów akcjonariuszy w kwocie 1 złotego albo wyżej. Akcje PSA nie będą miały wartości nominalnej, nie będą stanowiły części kapitału akcyjnego, a przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki, wbrew dotychczasowym zasadom, będzie mogło być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy.