Prosta spółka akcyjna założenie

Prosta spółka akcyjna założenie to pierwszy i najważniejszy krok w celu podjęcia prowadzenia nowego rodzaju spółki.

P.S.A założyć można jednoosobowo lub z kilkoma innymi osobami i nie ma znaczenia czy podmioty prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy nie.

Jedynym ograniczeniem jest to, że prostej spółki akcyjnej nie może założyć jedna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej opiera się na umowie spółki określającej:
– firmę i siedzibę spółki
– przedmiot działalności
– organy spółki
– liczbę, serie i numery akcji
– czas trwania spółki, jeśli jest określony

Umowę zawrzeć można poprzez system S24 lub w tradycyjny sposób u notariusza. Metody różnią się tym, że w metodzie tradycyjnej osoby zakładające muszą poświęcić więcej czasu na dostarczenie dokumentów w odpowiednie miejsca oraz ponieść wyższe koszty składania wniosku.

Jest jednak plus tej metody, a mianowicie to, że wkład na pokrycie akcji może mieć inną formę niż zapłata pieniężna.

Prosta Spółka Akcyjna założenie jest zależne od indywidualnych potrzeb podmiotów dokonujących rejestracji.