Prowadzenie sp z o.o.

Prowadzenie działalności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystne. Wiąże się z mniejszym ryzykiem, ponieważ odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów w postaci udziałów. W razie powstania zobowiązań, których spółka nie będzie mogła spłacić, jej właściciele nie odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem. To duży plus prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugą zaletą prowadzenia tej formy jest to, że umożliwia ona prowadzenie wielu rodzajów działalności.

Jednak działalność w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma także swoje obowiązki. Należy do nich prowadzenie pełnej rachunkowości. Powszechnie uważa się to za dużą wadę, jednak nie koniecznie tak jest. Prowadzenie akurat tej formy księgowości możliwa bieżący i ciągły monitoring sytuacji finansowej firmy, a także przeprowadzanie szerokiej analizy finansowej jednostki. Warto jednak podkreślić, że aby prowadzić pełną księgowość w spółce z ograniczona odpowiedzialnością trzeba mieć właściwe kompetencje. Z tej przyczyny powinno się to zadanie zlecać biuro rachunkowym co jest najlepszym rozwiązaniem dla firm.