Prowadzenie spraw spółki komandytowej

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników. Każdy z nich ma odmienne prawa i obowiązki.

W każdej spółce komandytowej musi być przynajmniej jeden wspólnik, który będzie odpowiadał za zobowiązania spółki całkowicie. Nazywa się go komplementariuszem. On lub inni komplementariusze zajmują się prowadzeniem spraw spółki. Podejmują decyzje i reprezentują firmę na zewnątrz. W jej imieniu zaciągają zobowiązania i podpisują umowy. Mogą również ustanowić prokurę. Pozwala ona na to, aby komandytariusze czyli pozostali wspólnicy mogli reprezentować spółkę.

Komandytariusze to grupa wspólników, którzy najczęściej mają doświadczenie i wiedzę z danej branży w której obraca się spółka. Ich odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości określonej u umowie spółki zwanej kwotą komandytową.

Warto zastanowić się nad założeniem spółki komandytowej, jeżeli poszukujemy osób znających branżę do pomocy w prowadzeniu działalności. Proponując im bycie komandytariuszem możemy ich skuteczniej pozyskać do współpracy.