Przekazanie dokumentacji spółki

Przekażemy wszystkie dokumenty Klientowi, aby mógł zarządzać spółką na rynku.