Przeprowadzenie rejestracji spółki komandytowej

Poza najczęściej wybieranymi do prowadzenia działalności spółkami z o.o., atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka komandytowa. Nie ma co prawda tak wielu świetnych i przynoszących korzyści w biznesie cech, co spółka z o.o., ale ma swoje zalety.

Przeprowadzenie rejestracji spółki komandytowej nie jest jednak tak łatwe, co upodabnia ją do spółki z o.o.. Osoby wybierające tę formę prowadzenia działalności gospodarczej muszą sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego, co wiąże się oczywiście z udaniem się do notariusza. Związku z tym obowiązkowo należy opłacić taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w zależności od wysokości kapitału zakładowego.

Przeprowadzenie rejestracji spółki komandytowej od niedawna może być nie tylko prostsze, ale również łatwiejsze. Wszystko za sprawą systemu rejestracji online, z którego teraz korzystać mogą także zakładający spółki komandytowe. Pozwala on złożyć wniosek rejestracyjny całkowicie przez Internet oraz zmniejszyć opłatę za wpis do Rejestru Przedsiębiorców.