Przygotowanie aktualizacji do KRS

Podczas procesu zakładania spółki konieczne jest zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. W rejestrze tym zawarte są wszelki informacje na temat przedsiębiorstwa. Bazując na podanych tam wiadomościach, chcielibyśmy mieć pewność, że są one prawdziwe, dlatego tak ważna jest aktualizacja wszelkich zmian w jednostce gospodarczej na bieżąco.

Przedsiębiorcy nie powinni zaniedbywać obowiązku aktualizacji danych w KRS, ponieważ wiąże się to z poniesieniem odpowiedzialności przez osobę, do której obowiązków należy pełnienie tego zadania. Do zgłoszenia aktualizacji danych w KRS zobligowany jest każdy wspólnik (w przypadku spółki osobowej) lub zarząd (spółki kapitałowe).

Dokonane zmiany w strukturach składu lub działalności spółki, zgłosić należy w terminie do 7 dni od ich wprowadzenia. Przygotowanie aktualizacji do KRS wymaga wypełnienia kilku formularzy, w tym druku KRS-Z3.

Potrzebujesz pomocy w aktualizacji danych lub masz jakieś pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami.