Rachunkowość w spółce

Każde przedsiębiorstwo od momentu swojego powstania musi prowadzić księgowość. Forma w jakiej prowadzi się rachunkowość w firmach zależy głównie od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz wysokości uzyskiwanych dochodów. Rozpoczynając własny biznes określenie w jaki sposób będzie się prowadzić księgowość jest bardzo ważny. W tym czasie trzeba także ustalić rodzaj opodatkowania, który poniekąd jest zależny od rodzaju prowadzonej księgowości.

Rachunkowość w spółce handlowej prowadzona może być zarówno w formie pełnej (księgi rachunkowe) lub jednej z trzech form uproszczonych (KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa). W spółkach takich jak: spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowa istnieje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, bez względu na wysokość rocznych obrotów. Tylko w dwóch spółkach handlowych możliwe jest prowadzenie uproszczonej księgowości. Są to spółka jawna i partnerska.

Rachunkowość w spółce cywilnej może być również prowadzona na dwa sposoby. Na ogół dozwolone jest prowadzenie uproszczonej księgowości. Jednak tylko do momentu, kiedy spółka osiągnie roczne przychody netto powyżej równowartości 1 200 000 euro.