Rejestracja jednoosobowej spółki z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest trudnym zadaniem, dlatego warto takie przedsięwzięcie prowadzić wspólnie. Czasami jednak przedsiębiorcy wolą prowadzić własny biznes samodzielnie. Również wtedy mogą zdecydować się na możliwość założenia spółki jaką jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. przebiega podobnie jak rejestracja zwykłej spółki z o.o. Na początku trzeba spisać umowę spółki w formie aktu notarialnego. Związku z tym należy udać się do notariusza. Po tym etapie trzeba zebrać minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki. Kiedy umowa jest spisana, a kapitał zebrany należy spółkę zarejestrować w sądzie właściwym dla siedziby spółki, prowadzącym wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Po rejestracji spółka z o.o. otrzymuje osobowość prawną.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą samodzielnie i mniej ryzykowniej prowadzić swoją działalność gospodarczą.